Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

Henkilötiedot

Sports Club ROK Oy (myöhemmin SCROK) noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. SCROK käyttää henkilötietoja ainoastaan sähköisiin palveluihin kuten laskutusjärjestelmä, ryhmäliikunta-aikataulu ja kulunvalvonta . Käyttäjän tulee antaa SCROKille kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot.

Käyttäjän antamat henkilötiedot ovat luottamuksellista tietoja joita ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. SCROKilla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa mikäli on syytä epäillä että henkilö on syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen Suomen laissa määriteltyyn rikokseen.

SCROK kerää henkilötietoja kun täytät liittymislomakkeen ja luot jäsenyyden. Henkilötietoja kerätään myös kun asiakas käy kuntosalilla, ryhmäliikunnassa tai avaa jonkin lukijalla varustetuista ovista. Osa yrityksistä vaatii jäsenyyden edellytyksenä raportin henkilöstönsä käynneistä.

Henkilötietojen tallennus

Käyttäjän antamat henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan scrok.clubmanagement.fi palvelimelle asiakasrekisteriin aina liittymisen yhteydessä. SCROK voi tarvittaessa käyttää henkilö- ja yhteystietoja kehittääkseen omaa toimintaa ja palveluita.

SCROK tallentaa seuraavia tietoja

  • Nimi, postinumero ja postitoimipaikka, osoite
  • Sähköposti ja puhelinnumero
  • Käyntihistoria
  • Laskutushistoria
  • Verkkolaskukseen tarvittavat tiedot

Seuraavia tietoja ei tallenneta

  • Pankki- tai luottokortin numerot

Näin suojaamme henkilötietosi

Tietoja säilytetään SCROKin tietokannoissa osoitteessa scrok.clubmanagement.fi johon ulkopuolisella ei ole pääsyä. Lisäksi kaikki henkilötiedot tallennetaan tietokantoihin vahvasti salattuina. Henkilötietokantoihin on pääsy/käyttöoikeus ainoastaan SCROKin henkilökunnalla ja scrok.clubmanagement.fi ylläpidolla.

Asiakkaalla on kuitenkin omilla käyttäjätunnuksilla mahdollisuus päästä katsomaan ja muokkaamaan omia henkilötietoja.

Kävijätilastot

SCROK kerää tilastoa vierailijoista ja käyttäjämääristä, tilastoihin ei kutenkaan tallenneta minkäänlaisia henkilötietoja. Tilastotietoja ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.